Browsing Category Artiklar

En text om antimuslimsk rasism, vardagsstrategier och respektabilitet

Nu finns min artikel om antimuslimsk vardagsrasism tillgänglig online i tidskriften Critical Sociology. Ett delsyfte med projektet jag jobbade med vid Cemfor var att förstå muslimska kvinnors erfarenheter av islamofobi (jag föredrar att använda begreppet antimuslimsk rasism). Artikeln är baserad på enskilda och fokusgruppsintervjuer med ett 30 tal kvinnor som antingen är födda eller uppvuxna i Sverige. En del är samhällsengagerade aktivister, konstnärer, influencers, universitetsstudenter….

Läs mer

Poetiska homeplaces

Artikeln Poetiska homeplaces finns nu att läsa i Tidskriften för genusvetenskap. Texten handlar om en grupp muslimska kvinnor i Sverige som skriver poesi. Genom samtal med poeterna och läsningar av deras verk lyfter jag upp hur senare års spoken word plattformar såsom Revolution poetry och Ortens bästa poet varit betydelsefulla för en yngre generation av muslimska kvinnor, framförallt från förorten. Det som skapas kan förstås…

Läs mer

Ny artikel i EJWS

Nu finns min och bästa kollegan René-Leóne Rosales artikel “‘We just want to make art’ – Women with experiences of racial othering reflect on art, activism and representation” tillgänglig online i tidskriften European Journal of Women’s Studies. Artikeln är baserad på två forskningsprojekt som på olika sätt berört frågor kring aktivism och konst i förorter. I artikeln lyfter vi fram en grupp yngre kvinnors reflektioner…

Läs mer

Gästföreläsning vid Cemus

I måndags höll jag en föreläsning vid Cemus (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier). Cemus är ett studentdrivet och tvärvetenskapligt centrum vid SLU och Uppsala universitet med en uttalad målsättningen att bidra till en mer rättvis och hållbar värld. Detta görs inte minst genom att erbjuda utbildningskurser för att skapa mötesplatser mellan studenter, forskare och samhällsaktörer från olika håll. Jag blev inbjuden för att gästföreläsa om…

Läs mer

Nytt temanummer ute – Racism and Religion

Nu är temanumret ”Racism and Religion” ute! Numret som består av sex artiklar som på olika sätt behandlar intersektionen mellan racism och religion är publicerat i tidskriften Critical Research on Religion. Detta temanummer har genomgått en väldigt lång process, vilket tyvärr ofta är fallet med publikationer i vetenskapliga tidskrifter. På detta har pandemin varit en ytterligare faktor. Men nu är den äntligen ute. Temanumret är…

Läs mer

På konferens i Belfast

För några veckor sedan deltog jag på den super spännande konferensen Critical Approaches to the Study of Religion. Konferensen hölls vid Queens University i Belfast i Nordirland och var organiserad av Center for Critical Research on Religion. Under tre dagar samlades forskare från olika delar av världen för att presentera sin forskning om alltifrån intersektionen mellan feministisk teori och religionsstudier, förståelser av sekularism, postkoloniala studier…

Läs mer

Seminarium på SRI

Igår presenterade jag mitt forskningsprojekt på ett seminarium vid Svenska forskningsinstitutet här i Istanbul (SRI). Jag varit vid SRI i två månader nu där jag suttit och skrivit på artiklar om mitt projekt om antimuslimsk rasism, genus och konst. En av texterna som jag presenterade igår handlar om hur en grupp unga muslimska tjejer använder spoken word poesi för att formulera och uttrycka sin subjektivitet….

Läs mer

Sök kursen Att studera rasism – En mångvetenskaplig introduktion

Nu närmar sig sista ansökningsdagen för masterkursen som jag undervisar i Att studera rasism – En mångvetenskaplig introduktion. Kursen ligger på 15hp och har tagits fram av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) vid Uppsala universitet. Den ges nu för andra gången och vänder sig till dig som minst har en kandidatexamen i samhällsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt eller religionsvetenskapligt ämne. Kursen är uppdelad i fyra block:…

Läs mer

Kursstart för Globalization, race and privileges

Nu börjar kursen Globalization, race and privileges, en ny masterkurs på 7,5hp som jag tillsammans med Patricia Lorenzoni från Cemfor jobbat med under våren. Kursen ingår i masterprogrammet Gender Studies – Master’s Programme in the Humanities som ges vid Uppsala universitet och behandlar ämnen som makt, migration, genus och rasism ur ett globaliserings- och transnationellt perspektiv. Fokus ligger både på historiska och nutida processer. Det…

Läs mer

Ny utsikt – Skrivperiod i Istanbul

I höstas läste jag en kurs i kreativt akademiskt skrivande. Kursen ges på distans av Umeå universitet med syfte att introducera och diskutera olika former av akademiskt skrivande, vilka normer som dominerar och hur vårt sätt att skriva påverkar den kunskap vi kan och vill nå. Kursen innehöll både teoretisk reflektion samt praktiska övningar och förslag. Det är en kurs jag varmt rekommenderar. I kurslitteraturen…

Läs mer