Om mig

Jag är sociolog och forskare verksam sedan februari 2018 vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) vid Uppsala universitet. Jag gick min grund och forskarutbildning på Linköpings universitet där jag år 2014 disputerade med avhandlingen ”That will be your home” Resettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa. Just nu jobbar jag med frågor som rör muslimska kvinnors erfarenheter av rasism samt motståndsstrategier och subjektivitetsuttryck genom konst och aktivism inom svensk kontext.

Mina forskningsintressen rör områden som migration, postkolonial feminism, diasporastudier, rasism och diskriminering. En röd tråd genom mitt arbete har varit att titta på hur fördomar och stereotyper påverkar kommunikation samt hur minoritetsgrupper genom olika typer av kommunikativa processer söker möjligheter för att formulera och uttrycka sin subjektivitet. Jag arbetar främst med etnografisk och kvalitativ metod och tycker om att arbeta empirinära. Förutom forskningen har jag även undervisat i migrationsstudier, globala studier, sociologi, kvalitativ metod vid Linköpings universitet, Jönköpings högskola och Stockholms universitet.

På den här sidan kan du följa mitt arbete.