Nytt temanummer ute – Racism and Religion

Nu är temanumret ”Racism and Religion” ute! Numret som består av sex artiklar som på olika sätt behandlar intersektionen mellan racism och religion är publicerat i tidskriften Critical Research on Religion.

Detta temanummer har genomgått en väldigt lång process, vilket tyvärr ofta är fallet med publikationer i vetenskapliga tidskrifter. På detta har pandemin varit en ytterligare faktor. Men nu är den äntligen ute. Temanumret är baserat på en internationell konferens med samma titel som jag tillsammans med kollegor från Cemfor genomförde under hösten 2019. Syftet med konferensen var att mot bakgrund av senare tids ökning av islamofobi och antisemitism samla forskare från forskningsfälten rasismstudier och religionsvetenskap för att diskutera olika former av intersektioner mellan rasism och religion både historiskt och i nutid. Under tre dagar samlades forskare från hela världen för att presentera och diskutera sin forskning. Artiklarna som ingår i detta temanummer är baserade på ett axplock av de presentationer som gjordes under konferensen.

Dessa artiklar tillsammans med en introduktion i vilket ni även kan läsa mer om konferensen finns nu allt läsa här.