En text om antimuslimsk rasism, vardagsstrategier och respektabilitet

Nu finns min artikel om antimuslimsk vardagsrasism tillgänglig online i tidskriften Critical Sociology. Ett delsyfte med projektet jag jobbade med vid Cemfor var att förstå muslimska kvinnors erfarenheter av islamofobi (jag föredrar att använda begreppet antimuslimsk rasism). Artikeln är baserad på enskilda och fokusgruppsintervjuer med ett 30 tal kvinnor som antingen är födda eller uppvuxna i Sverige. En del är samhällsengagerade aktivister, konstnärer, influencers, universitetsstudenter. Syftet med artikeln har framförallt varit att lyfta fram vilka strategier som används för att hantera antimuslimsk vardagsrasism inom ett samhällsklimat med en hårdnad politisk och medial retorik kring invandring och muslimer. Strategierna som används kan både vara subtila vardags strategier som påminner om strävan efter respektabilitet men som ibland med hjälp av sociala medier utmynnar i kollektivt motstånd och uppmärksammande av ens erfarenhet.