Sök kursen Att studera rasism – En mångvetenskaplig introduktion

Nu närmar sig sista ansökningsdagen för masterkursen som jag undervisar i Att studera rasism – En mångvetenskaplig introduktion. Kursen ligger på 15hp och har tagits fram av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) vid Uppsala universitet. Den ges nu för andra gången och vänder sig till dig som minst har en kandidatexamen i samhällsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt eller religionsvetenskapligt ämne.

Kursen är uppdelad i fyra block: Rasism och historia, rasism och kultur, rasism och staten samt rasism och vardagen. Studenterna får bekanta sig med teoretiska och metodologiska perspektiv samt reflektioner kring etik. Kursansvarig är Patricia Lorenzoni.

Sök senast 19 april!