Ny artikel i EJWS

Nu finns min och bästa kollegan René-Leóne Rosales artikel “‘We just want to make art’ – Women with experiences of racial othering reflect on art, activism and representation” tillgänglig online i tidskriften European Journal of Women’s Studies. Artikeln är baserad på två forskningsprojekt som på olika sätt berört frågor kring aktivism och konst i förorter. I artikeln lyfter vi fram en grupp yngre kvinnors reflektioner kring att ägna sig åt aktivism genom konst och representationens dilemma. Texten berör även vikten av kollektiva platformar för kvinnornas arbete och mående. Studien är baserad på intervjuer med unga kvinnor som varit aktiva inom olika former av konst och/eller kulturplatformar under större delen av 2010-talet. Ofta har dessa platformar på kreativa sätt lyft frågor kring strukturell rasism och feminism.

Artikeln finns att läsa här.