På konferens i Belfast

För några veckor sedan deltog jag på den super spännande konferensen Critical Approaches to the Study of Religion. Konferensen hölls vid Queens University i Belfast i Nordirland och var organiserad av Center for Critical Research on Religion. Under tre dagar samlades forskare från olika delar av världen för att presentera sin forskning om alltifrån intersektionen mellan feministisk teori och religionsstudier, förståelser av sekularism, postkoloniala studier av religion till digitaliseringens roll i hur religion utövas idag.

Jag deltog i panelen Subjectivity and Religion där jag presenterade mitt forskningsprojekt om muslimska kvinnor, konst och aktivism. Rubriken för min presentation var Understanding Swedish-Muslim women’s subjectivity work through the concept of double consciousness. Under senare tid har jag bekantat mig med sociologen WEB Du Bois teoretiska begrepp double consciousness (dubbelt medvetande) för att förstå hur unga muslimska kvinnor förhåller sig (eller inte) till diskurser om islam och muslimskhet inom svensk kontext. Jag har ägnat våren åt att både läsa Du Bois och skriva en del texter där jag använder mig av hans tankar. Du Bois har under senare år fått en slags renässans och hans texter har även börjat användas för att förstå muslimers subjektivitetsskapande i en europeisk kontext. Mer om double consciousness i ett annat inlägg!

Med flera super intressanta paneler samt möten och samtal med andra deltagare var nog det här en av de bästa konferenserna jag varit på. Kanske var det för att det var första gången just den här konferensen hölls i kombination att människor kom samman efter en lång och svår period av pandemi och isolering. Jag upplevde en befriande frånvaro av prestige och stress med rum för prövande samtal och en trevlig och ödmjuk stämning.

Ett annat centralt tema under konferensen och det som kanske mest väckte min nyfikenhet och intresse för att åka till Nordirland var dess långa politiska historia med kolonialism, våld och sekterism. Det var därmed ingen slump att en konferens om kritiska studier av religion ägde rum på en plats som denna. En höjdpunkt under konferensen var den så kallade Belfast political tour där vi fick en rundvandring av Belfast med fokus på den så kallade fredsmuren, en flera kilometer lång mur som fortfarande skiljer katolska och protestantiska områden i Nordirland och som vittnar om en konflikt som inte är över.

 

Jag hoppas kunna komma tillbaka. Framförallt skulle jag vilja upptäcka mer av Irland.

Detta var alltså Centret för Critical Research on Religions första anordnade konferens. Centret ger även ut den akademiska tidskriften CRR (Critical Research on Religion). Jag har tillsammans med min kollega Per Erik Nilsson varit redaktör för ett temanummer om rasism och religion i tidskriften. Numret väntas komma ut om någon månad!