Kursstart för Globalization, race and privileges

Nu börjar kursen Globalization, race and privileges, en ny masterkurs på 7,5hp som jag tillsammans med Patricia Lorenzoni från Cemfor jobbat med under våren. Kursen ingår i masterprogrammet Gender Studies – Master’s Programme in the Humanities som ges vid Uppsala universitet och behandlar ämnen som makt, migration, genus och rasism ur ett globaliserings- och transnationellt perspektiv. Fokus ligger både på historiska och nutida processer. Det har varit roligt att jobba fram kursen och litteraturen som berör ämnena utgår ifrån perspektiv från länder som Mexiko, Indien, Sverige, Kanada, USA, Spanien och Iran.

Kursen har också skönlitterära inslag med bland annat Marguerite Duras Vicekonsuln. Jag läste vicekonsuln för några år sen med en vän och den har suttit kvar i minnet. Det är en stark skildring av ambassadörer och tjänstemäns lyxliv i koloniala Indien på ett behörigt avstånd från fattigdomen. Handlingen kretsar kring en ambassadörs fru baserad i Calcutta, en vicekonsul från Lahore och en tiggande kvinna från Kambodja som trots total tystnad kanske hörs mest genom att hela tiden göra fattigdomen påmind innanför ambassadens stängsel. I växelspelet mellan karaktärerna berättas en historia om makt och skillnader i livsvillkor som existerar.

Förutom både historiska och samtida exempel på maktstrukturer i olika kontexter innefattar kursen också ett annat viktigt spår som handlar om den globala kunskapandets villkor, framförallt kring feministisk forskning och i förståelsen av kvinnors situation i olika delar av världen. Spåret kommer framförallt ta sin utgångspunkt i texter av den indiska forskaren och feministen Chandra Mohanty. Dessa är bara några av spåren som ingår i kursen och det ska bli superspännande och kul att följa studenternas diskussioner och arbeten under kursens gång.