Text om barnfamiljers asylutredningar i Artikel 14

Under våren 2021 var jag med i ett forskningsprojekt om den svenska asylprocessen där jag tillsammans med mina kollegor Anna Lundberg och Anna Lindberg läste och analyserade tio barnfamiljers asylakter. Fokus för studien var asylutredningar med föräldrar och barn från Afghanistan, Irak och Syrien samt Migrationsverkets bedömningar av familjernas ärenden. I tidskriften Artikel 14, nr 2, 2021 skriver Anna Lindberg om studien. I artikeln kan ni läsa om hur tid på olika sätt spelar en central roll i Migrationsverkets utredningsarbete och ibland får en avgörande betydelse för huruvida familjerna får stanna i Sverige eller inte.