Seminarieserie om Rasism i förskola och skola

Under våren har jag tillsammans med kollegorna Hassan Sharif och Anne-Sofie Nyström från BUV (Barn och Ungdomsvetenskapliga institutionen jobbat med att utveckla en seminarieserie om Rasism inom skolan. Nu är höstens program spikat. Seminarieserien vänder sig främst till lärarstudenter, verksamma lärare och pedagoger som vill få ökad kunskap och konkreta perspektiv på rasism, antirasism och hur man som lärare kan hantera dessa frågor i sin praktik. Seminarieserien är ett samarbete mellan Cemfor och BUV vid Uppsala universitet. Vår förhoppning är att genom dessa seminarier med forskare som länge jobbat med frågor om rasism skapa forum med utrymme för samtal om rasism inom skolvärlden.